Sokolská všestrannost

Základní tělesná výchova je hlavní náplní každé sokolské jednoty. Všestranná tělesná připravenost byla vždy základem sokolské činnosti. V naší jednotě se snažíme na tyto tradice navázat. Tento oddíl úzce spolupracuje s mateřskou a základní školou. V současné době aktivní probíhá žen (mladší, starší). Bohužel se nám nedaří obnovit cvičení rodičů s dětmi a žákovských kategorií. Věříme, že od září se nám podaří obnovit cvičení všech složek.